Какво представлява ултразвуковото почистване

Ултразвуковото почистване в същността си е придаване на механични трептения в течност, при което се проява явлението кавитация. При този процес микроскопични мехурчета се формират под въздействието на положителни и отрицателни вълни породени от ултразвуков излъчвател в миещия разтвор. Под въздействието на променливото налягане тези мехурчета увеличават размера си, докато достигнат размер, който започва да резонира под въздействието на вълните.
На тази снимка ясно се вижда мехурче, точно преди имплозия, то съхранява в себе си огромно количество енергия. Температурата в кавитационно мехурче може да бъде много висока, съпроводена от налягане до 500 атмосфери(atm.). Когато имплозията се състои близо до твърда повърхност(метали, различни материали с кристална структура), енергията натрупана в мехурчето се концентрира в струя с размер 1/10 от размера на мехурчето, която се движи със скорост до 400км/ч. към повърхността на детайла. Комбинацията от високо налягане, температура и скорост, успява  да разкъса връзката между повърхностния слой на почиствания детайл и замърсяването. Поради малкия размер на струята и относително голямата енергия, ултразвуковото почистване има способността да достигне до най-малките процепи от повърхността на детайла и да премахне наслоените замърсявания много ефективно. Същевременно ултразвуковите вълни преминават безпрепятствено през стените на по-сложни детайли и успешно почистват кухини, които са практически недостижими.